ტენიანობა და წონა

ხის ჯიშები მშრალი ბუნებრივად მშრალი სველი ახალი მოჭრილი ან სველი
10-18% 18-23% 23-45% > 45%
ნაძვი, კედარი, ცაცხვი 450 500 550 800
ფიჭვი, ტირიფი, შავი მურყანი, ვერხვი 500 550 600 800
ლარიქსი, არყის ხე, წაბლი 600 650 700 900
მუხა,  აკაცია, 700 750 800 1000