ექსპლუატაციის ვადა და პირობები ხის ჯიშების მიხედვით:


ჯიში ლარიქსი  ნაძვი/ფიჭვი ცაცხვი 
ტენიანობის მომატება + +
მაქსიმალური ტემპერატურა +50მდე +120-მდე
მინიმალური ტემპერატურა -50-მდე -20-მდე
ექსპლუატაციის ვადა 50-მდე და მეტი წელი 20-25 წელი 10-15 წელი